Voor MCN, een projectmontagebedrijf, hebben we een app gebouwd waarmee monteurs:

 • Hun week- en dagplanning kunnen inzien
 • Direct navigeren naar de werklocatie
 • Op basis van de planning werkbonnen voor zichzelf en collega’s registreren.
 • Werkbonnen laten aftekenen door de klant
 • Contactgegevens van collega’s raadplegen
 • Uren registreren

De app wordt ondersteund door een backend webapplicatie waarin de administratie:

 • Een planning kan maken. Dit gebeurt in een kalender waarin de planning snel drag- en drop gewijzigd kan worden. De planning wordt vervolgens gesynchroniseerd met de app van de monteur.
 • Werkbonnen en  urenregistraties kan inzien en waar nodig corrigeren
 • Factuurvoorstellen genereren op basis van opgevoerde werkbonnen
 • Factuurvoorstellen exporteren naar Exact online
 • Ondertekende werkbonnen per PDF bijlage in mail bevestigen naar de klant, inclusief in app geplaatste handtekening