Voor WoekerPolisVrij.nl hebben we een module gemaakt voor het zelf ontwoekeren van de woekerpolis.

De gebruiker wordt stap voor stap door het ontwoekerproces geleid waarbij brieven automatisch worden gegenereerd en alternatieve polissen worden berekend. Voor het bepalen van de alternatieven polissen is een koppeling gerealiseerd met MoneyView die onder meer ook services levert voor Independer.nl.

De WoekerPolisVrij module is gerealiseerd in nauwe samenspraak met Hubrien Financieel Advies 2.0 en Eerstestap.nl.